تبلیغات
همه چی در دووزاری - دسته بندی جستار ::::::::::::::::////\\\\\\::::::::::::::::: یا همون فرهنگستان هنر خودمون::::::::::::://///\\\\\::::::::::::::واژگان ابزارلوازم برقی = برق افزار

لوازم تحریر = نوشت افزار

آلات کشاورزی = کشت ابزار

آلات موسیقی = هُونیاافزار

آلات دفاعی = پدافندابزار
واژگان خوراک و آشپزی

اغذیه (فروشگاه) = خوراک سرا

طباخی (تهیه غذا) = آشپز سرا

عصاره = افشره

اسانس = سِرِشک

ادویه = چاشنی

لذیذ = خوشمزه

انرژی = کاروژ

قره قروت = ترف

آش قره قروت = ترفینه

آناناس = کاجدیس

آواکادو = خوجدیس

بلوط = بلوت

باقلا = باسمَر

عسل = انگبین

ترنجبین = ترنگبین

سکنجبین = سکنگبین

قابلمه = کماجدان

مایکروویو = تندپز

فلاسک = دمابان

تُستر = برشته‌کُن

اضافه کردن = افزودن

قاطی = آمیخت

قاطی کردن = آمیختن

قاطی شد = آمیخته شد

مخلوط = آمیخته

مخلوط کردن = آمیخته کردن

مخلوط کن = آمیخت کن

تصفیه = پالایش

پاستوریزه = پالِشته

پاستوریز = پالِشت

هموژنیزه = همگِن

استریلیزه = سِتَروَن

استریلیزه = فرادما

واژگان هونیاک (موسیقی )

موزیک = هُونیاک

موسیقی= هُونیا

موسیقی دان = هُونیاگَر

کنسرت = همنوازی

آکوستی = آوایی

آکوستیکس = آواشناسی

اوورتور = تکنوازی

ارکستر = ‌نَوازنده

ارکسترشناسی = نواشِناسی

رقص = وَشت

رقص = فَرخه

رقص = پایکوبی

رقص = دست افشانی

رقاص = وَشتَنده

رقاص = یافِر

رقاص = پایکوب

رقاص = دست افشان

رقاصه = پایکوب

رقاصه = دست افشان

رقاص‌خانه = وَشت‌خانِه

رقص‌کنان = وَشتانِه

رقصیدن = پایکوبی

رقصیدن = وشتیدن

رقصیدن = دست افشانی کردن

مُطرِب = رامشگر

واژگان روزانه

سلام = درود

شرط = سامه

شروط = سامه بر

شروط = سامه ها

بلوغ = بُرنایش

سن بلوغ = برنایی

علی الخصوص = به ویژه

بلاخص = به ویژه

اصطلاح = واژاک

اصطلاح = زبانزد

افتضاح = بسیار بد

افتضاح = رسوایی

افتضاح = بدنامی

افتضاح = هویدایی

افتضاح = تباهی

چاق = فَربه

حمله = آفند

دفاع = پدافند

اغفال = فریب ، فریبِش

اغفال شدن = فریبیدَن

اغفال کردن = فریفتَن

اغفال گر = فَریفتار

حقیقت = فرهود ، راستینه ، راستینگی

حقیقت = راستی ، درستی و راستی ، درستی

حقیقت = آمیغ

حقیقتا = راستی را ، براستی

حقیقتی = راستین

شایعه = سِرُت

شایعات = سِرُت‌ها (= اَخبارِ راست و دروغ)

مجهول = کانِسته ، بَرگرفته از کانا (= جاهل)

مجهول = اَدانِست ، نشناختِه

مجهول نَسَب = گُم‌داشتار

مجهول نَسَب = گم‌تبار

مجهول هُویه= ناشِناس ، ناشِناخت ، گُمنام

بالقوه = نهفته

بالقوه = نهند

حقوق = دستمزد ماهیانه

حقوق = دادیک

واحد حافظه = ویریکا

تجزیه و تحلیل = موشکافی

آنالیز = آناكاوی

آنالوژی = فراسنجی

آنالوژی = همسنجی

آنالیتیک = واکاویک

آنالیتیک = آناکاویک

آنالیست = واكاو

آنالیست = آناكاو

تحلیل = واكاوی

تحلیلی = واكاویک

قیاس = آمایش

سوپرایز شدم = شگفت زده شدم

سوپرایز دارم = شگفتانه دارم

استفراغ = هراش

تهوع = هراش آور

کپی = رونوشت

کپی = رونگار

کاغذ کپی = چَربَک

کپی از = رونوشت از

کپی از = رونِگاشت از

کپی یِر = رونویسی

کپی یِر = رونگاری

قرعه = پانسِه

قرعه کشی = پانسِه‌کِشی

قرعه افتادن = پانسِه اُفتادن

دایره المعارف = فرهنگنامه

دایره المعارف = فَرنودسار

دایره المعارف = دانشنامه

منظور = فَردید
پانتومیم = ایمایش

واژگان زمان

جمعه = آدینه

سال شمسی = سال خورشیدی

سال قمری = سال ماهشیدی

ساعت = ساعت پارسی است

ساعت = سایک

ساعت = تسوک

ساعت = تسو

ساعت = گاهسنج

ساعت = گاهنما

ساعات زمان ها = باسر

ساعت ساز = تسوساز

ساعت سنج = تسوسنج

ساعت شمار = تسوشمار

فصل Season = ژمان ، دمان

فصل Chapter = هات ، فرگرد

تاریخ={معرب ماه‌روز پارسی مورخ شده و سپس از آن برگیری(اشتقاق)گرفتند و واژه‌ی تاریخ را ساختند}

تاریخ History = كارنامه

تاریخ Story = سرگذشت، داستان

تاریخ Date = ماه‌روز

مورخ = {معرب ماه‌روز پارسی است = ماه‌روز دار }

مورخ Dated = ماه‌روز نهاده ، سالمه

مورخ Historian = كارنامه نویس

مورخ Historiographer = گاهنگار

تحویل سال = سالگشت

تقویم = سالنما

تقویم = سالنامه

تقویم = گاهنامه

تقویم = گاهشمار

تقویم = سالشمار

صبح = بامداد

سپیده صبح = پگاه

سحر = بامداد پگاه

طلوع = سپیده دم

غروب = شامگاه

عصر = پَسین

هنگام عصر = ایوار

تعطیل = فرویش

تعطیل = بستار

تعطیلات = روزهای آسودگی

تعطیل(جایی) = بسته

روزهای تعطیل = روزهای فرویش

تعطیلات = فرویش ها

تعطیلات تابستانی = فرویش های تابستانی

در اسرع وقت = هر چه زودتر

در اسرع وقت = در کمترین زمان

لغایت = تا پایانِ

پَرَک «» عقربه

ثانیه second = جشک ، دَمَک

دقیقه Minute = مایوک ، دَم

فِلَش‌‌بک = گذشته‌نما

فِلَش‌‌بک = نمایی به گذشته

الان = اکنون ، هم اکنون ، هم اینک

  • صدرا آپ
  • پول فا
  • کارت شارژ همراه اول