تبلیغات
همه چی در دووزاری - 14جمله زیبا................

۱- سخت ترین کار دنیا بی محلی کردن به کسیه که با تمام وجود دوسش داری !

۲- بعضی وقت ها چنان کیشت میکنند که سال های سال مات می مانی . . . . !

۳- مرهم زخم هایم كنج لبان توست ! بوسه نمى خواهم ! سخن بگو !

۴- مشکل این جاست که ما از هر کرمی انتظار پروانه شدن داریم !

۵- دوست واقعی‌ کسیست که زمانی‌ که بهش احتیاج دارین پیش شماست ! با این که می تونست جای بهتری باشه !

۶- به نیوتن بگویید : هر عملی را عکس العملی نیست ! اگر این چنین بود ، این همه عاشقانه های من بدون جواب نمی ماند !

۷- دل میگه آره ، تجربه میگه خفه !!

۸- دردم این نیست که او عاشق نیست ! دردم این نیست که معشوق من از عشق تهی است ! دردم این است که با دیدن این سردی ها ، من چرا دل بستم ؟!

۹- خسته ام . . . . نه این که کوه کنده باشم ، نه ! دل کنده ام . . . . !

۱۰- آن هایی که بلند می خندد ، بی صدا گریه می کنند . . . . !

۱۱- به خاطر دوست داشتن خجالت نکش ! کسی که باید خجالت بکشه ، اون کسیه که می دونه دوستش داری و دوست داشتن بلد نیست !

۱۲- زندگی شاید همین باشد : یك فریب ساده وكوچك ! آن هم از دست كسی كه فكر میكردی همه چیز توست !

۱۳- وقتی میگویم دیگر به سراغم نیا ، فکر نکن که فراموشت کرده ام ، یا دیگر دوستت ندارم ! نه ! من فقط فهمیده ام : وقتی دلت با من نیست ، بودنت مشکلی را حل نمیکند ؛ تنها دلتنگ ترم میکند !

۱۴- هنوز هم گاهی دلتنگ میشوم ! نه برای تو ! برای آن کسی که فکر میکردم تو بودی 

  • صدرا آپ
  • پول فا
  • کارت شارژ همراه اول